sprint

Sprint w scrumie

Dla wielu osób te nazwy mogą wydawać się obce, tymczasem są to jedne z podstawowych terminów dla osób zarządzających skomplikowanymi projektami, których skutki, nie zawsze można przewidzieć. Szczególnie istotne przy przedsięwzięciach o wysokim stopniu innowacyjności.

 

Na czym polega metodyka Scrum?

 

SCRUM to metodyka zarządzania projektami. Zaliczana jest do tzw. metodyk zwinnych. Zwykle wykorzystywana do projektów o wysokim stopniu niepewności, najlepiej sprawdza się przy projektach informatycznych, ze względu na szybki rozwój technologii.

 

Pomysłodawcami SCRUM’a są Hirotaka Takeuchi i Ikujiro Nonaka, którzy w latach 80 przedstawili ogólne założenia metodyki. Następnie w 1995 Ken Schwaber dodał definicję, dopracowując metodykę Scrum.

 

Jak działa Scrum?

Na początku pracy nad produktem, zostaje zebrana lista wymagań użytkownika, następnie formułowany jest całkowity rejestr wymagań, a cel przebiegu zapisany jest w widocznym dla każdego z członków zespołu miejscu. Następnie ustalony zostaje przedział czasowy, zwany przebiegiem (sprint). Oprócz tego oblicza się pracochłonność i ryzyko każdego zadania.

 

Główną zasadą tej metody, jest przeprowadzanie codziennych kilkunastominutowych spotkań (Daily Scrum), na których omawiane są zadania, które udało się już zrealizować, problemy, które wystąpiły przy ich realizacji oraz przyszłe zadania do wykonania.

 

Każdy uczestnik Daily Scrum zobowiązany jest do udzielenia odpowiedzi na trzy proste pytania:

  • Nad czym pracował wczoraj?
  • Na czym dziś będzie pracował?
  • Czy ma jakiekolwiek problemy z zadaniem?

 

Istotną osobą dla płynnego działania całego projektu jest tzw. Scrum Master, który pełni rolę strażnika zespołu. Napędza on innych do działania.

 

Do czego służy Scrum?

 

Scrum jest nieustającym procesem, będącym podbudową dla reguł, zasad i ról, które pomagają osobom i organizacjom stworzyć swój własny proces, dostosowany do ich indywidualnych potrzeb.

Charakterystyczna w Scrumie praca w iteracjach, polegająca na narzucaniu ram czasowych pracy, pomaga się skoncentrować każdemu z członków procesu. Natomiast codzienne spotkania (Daily Scrum) wzmagają zaangażowanie w projekt. Skupiamy się na tym, co jest tu i teraz, wzajemnie napędzając się do pracy. Zwracamy uwagę na to, co jest w danej chwili, bez gdybania, co będzie jutro i bez analizowania zbędnych alternatyw.

 

Co to jest sprint?

 

Najprostsza definicja SPRINTU, powie nam, że jest to stały czas, podczas którego mamy wykonać nasze zadania. Jest to ITERACJA.

 

W ciągu Sprintu, który może trwać od tygodnia do kilku tygodni, zespół wykonuje swoje zadania. Ponadto wszystkie Sprinty w projekcie muszą być jednakowej długości.

Zgodnie z tą metodyką każdy Sprint kończy się oddaniem w pełni gotowych, funkcjonalnych i przetestowanych produktów cząstkowych.

 

 

Angelika Wylegała