karta ubezpieczenia

Ubezpieczenie firmy informatycznej

Obecnie powstaje coraz więcej dynamicznie rozwijających się firm informatycznych. Ich założyciele, głównie specjaliści branży IT  często nie zdają sobie sprawy, jakie ryzyko może wiązać się z jej działalnością. Co może spotkać ich właścicieli, oraz jak chronić się przed nagłymi, przykrymi sytuacjami zagrażającymi ich funkcjonowaniu?

Ryzyko działalności przedsiębiorstw

Na ryzyko narażone są przede wszystkim małe przedsiębiorstwa, do których najczęściej zalicza się właśnie firmy informatyczne. Główna rolę w ich zarządzaniu odgrywa właściciel i to od niego często zależy, czy zostanie dotknięta kryzysem i jak radzić będzie sobie z zagrożeniem. Najczęstszymi problemami, z którymi muszą sobie radzić przedsiębiorstwa to:

  • pojawienie się na na rynku silnej konkurencji
  • brak wykwalifikowanej kadry i błędy w zarządzaniu
  • przymus czasowego przerwania działalności firmy wynikający z przyczyn losowych
  • kryzys finansowy spowodowany zdarzeniami losowymi np. kradzież, a także utrata bazy danych, znaku firmowego, reputacji, patentu.
  • wypadek któregoś z pracowników, który nastąpił w godzinach pracy
  • konsekwencje finansowe wynikające z opóźnień w zapłatach za towary czy usługi
  • upadek lub rezygnacja kooperanta
  • wydatki przewyższające zyski
  • utrata zaufania partnerów rynkowych

Ubezpieczenia dla przedsiębiorstw

Firmy ubezpieczeniowe oferują rożne warianty pakietów mających zabezpieczyć mniejsze i większe przedsiębiorstwa przed  ryzykiem. Opłacane przez firmę comiesięczne składki mają zagwarantować, że w wypadku zagrażającemu jej działalności zdarzeniu losowemu w jakiejś mierze zrekompensuje poniesione straty. Ubezpieczenia dla małych i średnich przedsiębiorstw (MIŚ), choć proponowane przez różne korporacje, rządzą się tymi samymi prawami. Przede wszystkim cechuje je dobrowolność, co oznacza, że ani klient ani ubezpieczyciel nie ma obowiązku zawarcia umowy. Zarówno właściciel firmy ma prawo stwierdzić, że ubezpieczenie nie jest mu potrzebne i zdecydować się ponosić ryzyko na własna rękę, tak również ubezpieczający może uznać, że współpraca z daną jednostką może być dla niego zbyt obnażająca ze względu na wysokie prawdopodobieństwo wystąpienia wielu  zagrożeń. Celem ubezpieczenia MIŚ zgodnie z art. 44 k.c. jest osłona majątku, własności  i innych praw majątkowych. Daje ono także ochronę przed pożarem, zalaniem lub kradzieżą.

Wielu ubezpieczycieli oferuje swoim klientom takie  pakiety, aby były dostosowane do ich indywidualnych potrzeb. Można wybrać opcję, która zabezpiecza finanse firmy, lub ubezpieczyć się na wypadek wyrządzonych dla niej szkód, w zależności od tego, na jakie najczęściej jest narażona.

 

Czy warto ubezpieczyć firmę?

Choć wykupienie pakietu ubezpieczeniowego pociąga za sobą wydatek warto w nie  zainwestować ze względu na komfort, jaki daje świadomość, że w razie problemów można liczyć na  szybką pomoc specjalistów. Ubezpieczenie firmy to również  wyraz dbałości o zdrowie i bezpieczeństwo pracowników, a także troski o jej rozwój – właściciel, który nie musi martwić się trudnymi sytuacjami, jakie mogą się wydarzyć, ma więcej czasu i chęci, by czynić ją coraz lepiej prosperującą.

 

Agnieszka Kujawa